Horajot

(l.mn., hebr., Nauki; Rozstrzygnięcia; Pouczenia; Wykłady) – dziesiąty traktat czwartego porządku Miszny (Nezikin), zawierający trzy rozdziały; dotyczy błędnych rozstrzygnięć oraz tych przepisów religijnych, co do których mogłyby się nasuwać jakieś wątpliwości. Najwięcej uwagi poświęcono w nim składaniu ofiar przez nasiego, arcykapłana, lewitów oraz lud. Traktat ten został uzupełniony komentarzami w TJ, TB i Tosefcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand