Hopensztand Jakub Dawid

pseud. Jerzy Keler (1904 Warszawa – 1943 tamże) – krytyk literacki, działacz komunistyczny. Studiował na UW (1925-1933). Uczestniczył w pracach Koła Polonistów, kierując sekcją socjologii literatury. Interesował się związkami struktury stylistycznej dzieła literackiego z postawą klasową i filozoficzną autora. Działał też w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. W 1933 wstąpił do KPP. Pracował jako księgowy i korepetytor. W 1937 przeniósł się do Wilna, a po wybuchu II wojny światowej – do Lwowa, gdzie wykładał w Instytucie Literatury Polskiej, na kursach nauczycielskich oraz brał udział w opracowaniu podręczników literatury polskiej dla szkół na tzw. Ukrainie Zachodniej. Współpracował także z „Czerwonym Sztandarem”. W 1941 przeniósł się do Warszawy i początkowo ukrywał po „aryjskiej stronie”, potem trafił do getta. Uczestniczył w organizowaniu grup sympatyzujących ze Związkiem Radzieckim, które w 1942 weszły do PPR. Zginął w czasie ostatecznej likwidacji getta.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem