„Hojz-Frajnd, Der”

(jid., Przyjaciel Domu) – 1. czasopismo w języku jidysz, ukazujące się nieperiodycznie w 1888-1896, pod red. M. Spektora; ogółem wydano cztery jego tomy; 2. tygodnik poświęcony sprawom rodzinnym, ukazujący się w Warszawie od10 II do 2 XI 1932; ogółem wydano 38 numerów.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand