Hoherman (Hohrman) Alicja

(1902 Warszawa – 1943 Oświęcim?) – malarka, rysowniczka; studiowała w warszawskim SSP. Później uczyła się w Paryżu, gdzie mieszkała na stałe i od 1925 wystawiała swe prace na tamtejszych Salonach. Wczesne prace malarskie i rysunkowe H. to „kostiumy dekoracyjne” (Kostiumy z dawnych czasów). Artystka zajmowała się także grafiką książkową (m.in. Cent ans de la mode parisienne). Malowała głównie portrety oraz kompozycje figuralne; w jej malarstwie widoczne były wpływy kubizmu. W czasie II wojny światowej została aresztowana przy próbie przekroczenia granicy hiszpańskiej i internowana w obozie w Drancy, skąd deportowano ją do obozu zagłady, prawdopodobnie w Oświęcimiu II – Brzezince.

Autor hasła: Renata Piątkowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand