Hofstätter Ozjasz

(1905 Bochnia – 1994 Izrael) – malarz, rysownik, grafik. W 1918-1919 studiował we Frankfurcie n. Menem, od 1943 w Zurychu, a od 1946 w Wiedniu. Podczas II wojny światowej więziony był w obozach koncentracyjnych we Francji (St. Cyprien i Gurs), skąd uciekł do Szwajcarii. W 1948-1957 mieszkał w Warszawie i – jako grafik – współpracował z kilkoma czasopismami. W 1957 wyemigrował do Izraela. Do 1939 malował pejzaże w ciepłych, czystych i zharmonizowanych gamach barwnych. Powojenna twórczość H. ma głęboko filozoficzny charakter. Artysta poszukiwał przyczyn ludzkiego postępowania, okrucieństwa wojny, próbował uchwycić i oddać tajemnicę istnienia. Tworzył groteskowe cykle, pełne zdeformowanych, nagich, najczęściej kobiecych postaci lub fantastycznych zwierząt, aniołów, ukazujące relacje między ludźmi bądź ich stany psychiczne (Miłość, Niezdecydowanie, Rodzina). Sztukę H. cechuje szlachetna linia rysunku, delikatna, ale pełna ekspresji kreska, zgaszone barwy, postacie wynurzające się z ciemnego tła. H. wielokrotnie wystawiał w Izraelu, Wiedniu, Londynie i Warszawie. Był laureatem wielu nagród państwowych.

Autor hasła: Magdalena Tarnowska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand