Hod

(hebr., Majestat, Wspaniałość) – ósma sefira. Reprezentuje piąty dzień kreacji (piąta z siedmiu dolnych sefir budowy); dzień stworzenia istot wodnych, symbolizujących byty potencjalne. Reprezentuje świat wątpliwości i wieloznaczności. Dopuszcza możliwość istnienia zła, by pojawić się mogła kategoria wyboru; otwiera świat wielu możliwości. Usprawiedliwia cele pośrednie. Patronuje drogom niejednoznacznym, rozwiązaniom wielowątkowym, postępowaniom wedle zasady prób i błędów, bez których jednak droga i cel ostateczny, reprezentowany przez sefirę Necach nie byłyby możliwe.

Autor hasła: Bogdan Kos

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand