Hirsch Maurice (Maurycy) de

(1831 Monachium – 1896 Ogyalla) – baron, finansista i filantrop. Pochodził z bankierskiej rodziny żydowsko-niemieckiej. Podstawą zgromadzonej przezeń ogromnej fortuny był bank w Belgii i inwestycje w budowę kolei w Rosji, na Węgrzech i w Turcji. Po śmierci syna w 1887, poświęcił się filantropii. Początkowo wspierał przedsięwzięcia eduk., podejmowane na Bl. Wschodzie przez Alliance Israélite Universelle. Następnie stworzył fundacje: wiedeńską na rzecz oświaty w Galicji i Bukowinie (Fundacja barona Maurycego Hirscha dla Popierania Szkolnictwa Ludowego w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i w Księstwie Bukowiny) oraz nowojorską, niosącą pomoc Żydom emigrującym do Stanów Zjednoczonych. Dziełem jego życia było zorganizowanie w 1891 Jewish Colonization Agency (ICA), którą wyposażył w ogromne środki, wspierającą emigrację Żydów do Ameryki i innych krajów. Wysiłki skupiono na Argentynie. Przyniosły one jednak ograniczone efekty. W działalności filantropijnej barona H. wspierała żona, baronessa Klara de H. (z domu Schoffsheim; 1833-1899), która kontynuowała ją po zgonie męża.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Maurice de Hirsch  - Hirsch Maurice (Maurycy) de - Polski Słownik Judaistyczny
Maurice de Hirsch (kliknij, aby powiększyć)

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand