Hilfstein Chaim

(1877 Kraków – 1950 Tel Awiw) – lekarz, działacz syjonistyczny. Od wczesnej młodości związany był z ruchem presyjonistycznym, był jednym z jego współtwórców w Galicji Zachodniej. W okresie międzywojennym pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w tym regionie, m.in. był przewodniczącym: Organizacji Syjonistycznej; Keren ha-Jesod; Keren Kaj(j)emet le-Israel. Był znanym krakowskim lekarzem. Ponadto czynnie wspierał rozwój żydowskiego szkolnictwa średniego, współpracując w tej dziedzinie z O. Thonem. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w getcie krakowskim. Był członkiem prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej i przewodniczył działającemu przy niej TOZ-owi. Następnie, jako więzień obozu w Płaszowie, pracował w rewirze lekarskim. Oddelegowany do fabryki Oskara Schindlera, po jej przeniesieniu, kierował izbą chorych w obozie w Brünnlitz. Po wojnie osiadł w Palestynie.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand