Higier (Higer) Henryk

(1866 Warszawa – 1942 tamże) – lekarz neurolog. Po ukończeniu gimnazjum studiował medycynę w Dorpacie. W 1890 obronił pracę doktorską, za którą otrzymał złoty medal. Po powrocie do Warszawy, od 1891 pracował w Szpitalu Starozakonnych. Współpracował przy opracowaniu encyklopedii lekarskiej wydanej w Lipsku i Wiedniu. Od 1906 był prez. Towarzystwa Dobroczynności dla Ubogich Żydów w Warszawie. W 1911 został członkiem honor. Towarzystwa Lekarskiego w Tokio. W 1925 wybrano go na wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Neurologów. H. opublikował wiele prac naukowych, m.in. z dziedziny neurologii, historii medycyny, higieny. Podczas II wojny światowej zginął w getcie warszawskim.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand