Herzberg-Fraenkel Leo

(1827 Brody – 1915) – dziennikarz, pisarz. W młodości przebywał w Besarabii, co dało mu znajomość realiów życia Żydów rosyjskich. Początek jego działalności literackiej dały korespondencje, pisane do czasopism niemieckojęzycznych. W okresie Wiosny Ludów (1848) był oficerem Gwardii Narodowej i współpracował z pismami rewolucyjnymi. Po jej upadku musiał opuścić Brody. W 1850–1852 pracował jako dziennikarz w Wiedniu. Powróciwszy do rodzinnego miasta, przez 40 lat był sekretarzem Izby Handlowej. W 1849 opublikował nowelę Die Einsiedlerin auf Louisiana. Jednak prawdziwy sukces przyniosła mu książka Polnische Juden, Geschichten und Bilder (1866), która miała kilka następnych wydań oraz została przetłumaczona na kilka języków – rosyjski, polski, hebrajski, francuski i angielski. Opublikował także w wersji książkowej: Gettogeschichte (1889), Geheime Wege (1895), Eine Emigration (1898). Część jego utworów prozatorskich była poświęcona również nieżydowskim tematom. Publikował także szkice historyczno-etnograficzne o Żydach w Galicji. Choć uważał syjonizm polit. za nierealną ideę, to jednak sądził, że tylko masowa emigracja żydowska z Europy Wschodniej może zapewnić rozwiązanie problemów Żydów (por. emigracja Żydów z Polski). Jego syn, Zygmunt (Sigmund) H.-F. (1857–1913), był znanym historykiem, profesorem uniwersytetu w Wiedniu i Czerniowcach, rektorem uniwersytetu w Czerniowcach oraz posłem bukowińskiego Landtagu.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem