Hertz Mieczysław

(1870 Warszawa – 1943 tamże) – łódzki działacz społeczny i samorządowy, handlowiec; syn Maksymiliana (Monasa) H., absolwenta warszawskiej Szkoły Rabinów, lekarza, związanego z PPS-Lewicą. H. ukończył Wydział Handlowy Politechniki w Rydze (1892). Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi, gdzie założył biuro handlowe, działające w 1892-1939; został członkiem Zarządu Towarzystwa Krzewienia Oświaty. W okresie I wojny światowej, kiedy Rosjanie opuścili miasto, wszedł w skład Komitetu Obywatelskiego m. Łodzi, jako członek CK Milicji Obywatelskiej. Podczas działalności okupacyjnej Rady Miejskiej, pełnił w niej funkcję prezesa Komisji do spraw Ogólnych, general. referenta budżetu miejskiego, był też w niej przewodniczącym Koła Polskiego. Czynny był również w łódzkich organizacjach kupieckich; m.in. w Stowarzyszeniu Kupców; Izbie Przemysłowo-Handlowej, którą reprezentował na I Kongresie Izb Przemysłowo-Handlowych we Lwowie w 1929, a potem został jej wiceprezesem do spraw sekcji handlowych. Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Teatralnego w Łodzi, autorem dramatu Ananke (wystawianego w Łodzi, Warszawie i Lwowie). Napisał kilka prac z dziedziny historii i gospodarki (Łódź w czasie wielkiej wojny, Łódź 1933; Znaczenie łódzkiego okręgu gospodarczego i jego upośledzenie, Łódź 1935) oraz wiele artykułów, zamieszczanych w prasie łódzkiej. Podczas II wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie został zamordowany.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem