Hertz Karol (Kopel)

(1843 Warszawa – 1904 Marienbad) – matematyk, pedagog, tytularny radca stanu; brat Józefa H. i Leona H. Pochodził z żydowskiej rodziny urzędniczej. Był absolwentem warszawskiej Szkoły Rabinów; naukę kontynuował w Szkole Głównej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym (1862-1866); doktoryzował się z filozofii na uniwersytecie w Halle (1871). Po powrocie z zagranicy podjął pracę pedagogiczną w gimnazjach warszawskich; prowadził pracę naukową (czynny w paryskim Towarzystwie Nauk Ścisłych); założył i prowadził czasopismo „Przyroda i Przemysł” (1874-1877); publikował w nim wiele własnych artykułów; współpracował z „Przeglądem Tygodniowym”, „Ateneum”; zajmował się też tłumaczeniami. Do najważniejszych jego prac należą m.in.: Pierwsze zasady kwaternionów Hamiltona (1867); Kosmografia (1880); Kurs geometrii zastosowany do użytku szkół męskich i żeńskich (1882).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand