Hertz Jan Adolf

(1878 Piotrków – 1943 Śródborów k. Otwocka) – pisarz i scenarzysta polski. Przez znaczną część życia był urzędnikiem bankowym; początkowo w warszawskim banku Landaua; następnie – naczelnikiem wydziału w Pocztowej Kasie Oszczędności (1919–1926). Debiutował: w prasie w 1898; jako prozaik i dramaturg – w 1902. Współpracował z wieloma periodykami polskimi oraz z „Izraelitą”. Do historii filmu polskiego przeszedł jako wpółscenarzysta Młodego lasu (w reżyserii J. Lejtesa, 1934), będącego adaptacją jego własnej sztuki z 1916, oraz autor dialogów i kierownik artystyczny Rapsodii Bałtyku (reż. L. Buczkowski, 1935). W okresie okupacji niemieckiej ukrywał się. Aresztowany przez gestapo wskutek denuncjacji, popełnił samobójstwo.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand