Hertz Aleksander

(1895 Warszawa – 1983 Nowy Jork) – socjolog. Pochodził ze spolonizowanej rodziny żydowskiej. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Studia odbył w Warszawie i w Wiedniu, uzyskując doktorat z filozofii. Wykładał m.in. w Instytucie Sztuki Teatralnej. Od 1940 przebywał w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowania naukowe łączył z działalnością oświat. i popularyzatorską. Jego zainteresowania historyczne ciążyły ku dziejom idei i szeroko rozumianej kultury. Był m.in. twórcą podstaw socjologii teatru. Jest autorem wielu prac, m.in.: Ludzie i idee (1931); Klasycy socjologii (1933); Zagadnienia socjologii teatru (1938); Żydzi w kulturze polskiej (1961); oraz tomu wspomnień Wyznania starego człowieka (1979).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand