Herszberg Abraham Samuel

(1858 Kolno k. Łomży – 1943 Białystok) – uczony i pisarz hebrajski. Był właścicielem zakładów włókienniczych w Białymstoku. Przyłączył się do ruchu Chibat Syjon, współpracując z S. Mohylewerem. Miał zamiar przenieść się do Palestyny, gdzie przebywał w 1899-1900. Dzięki poczynionym wówczas obserwacjom wydał m.in. książkę Miszpat ha-jiszuw he-chadasz be-Erec Israel (Sytuacja nowego jiszuwu w Palestynie, 1901), zawierającą krytykę działalności fundacji Rotszyldów. Współpracował z wieloma czasopismami hebrajskimi, w których zamieszczał szkice, związane z palestynofilstwem oraz kraj. przemysłem i handlem, jak również studia dotyczące dziejów kultury, w tym w formie książkowej Chaje ha-tarbut be-Israel (1924) – poświęcone społeczno-ekonomicznej historii Palestyny w czasach talmudycznych, w którym wykorzystał dane archeologiczne. Przetłumaczył na język hebrajski kilka książek historycznych z języka niemieckiego. Swemu miastu poświęcił czasop. „Białystoker” (1913-1914) oraz księgę pamiątkową Pinkas Bialystok (wyd. pośm., t. 1-2, 1949-1950). Zginął zamordowany przez Niemców w getcie białostockim.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem