Herschthal (Hersztal) Samuel

(ok. 1879 [1881] Nowy Sącz – 1943) – działacz społeczny i polityczny (PPSD, PPS), adwokat, publicysta pism: „Naprzód”, „Dziennik Ludowy” i „Głos”. Pochodził ze znanej i zasłużonej rodziny. Po ukończeniu gimnazjum w Krakowie wstąpił na uniwersytet lwowski i w 1903/1904 uzyskał tytuł doktora praw. Po kilku latach otworzył pryw. kancelarię adwokacką. Do PPSD wstąpił w 1905, po 7 latach został wybrany do jej komitetu lwowskiego. W 1919 był już członkiem Komitetu Okręgowego i Komitetu Obwodowego PPS. Uczestniczył w Zjeździe II Międzynarodówki w Brukseli, oraz we wszystkich zjazdach PPS. Usunięty został z tej partii w 1936 przez CK Wykonawczy, za swe poparcie dla komunistów. W 1914 H. był członkiem wspierającym Związek Strzelecki; dopomagał finansowo w wyekwipowaniu Legionów. Był też inicjatorem zjazdu ugrupowań asymilatorskich (asymilatorzy) w Warszawie (1919) i mediatorem między nimi. Był czynny w wielu organizacjach społecznych (współzałożyciel Klubu Demokratycznego; członek Wydziału Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego oraz Rady Nadzorczej Ludowego Towarzystwa Wydawniczego, a także piekarni robotniczej; wiceprez. Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, Rady Nadzorczej Towarzystwa Domów Ludowych). W Radzie Miejskiej Lwowa zasiadał w 1920-1935, pełniąc w niej różne funkcje i działając w kilku komisjach; delegat tejże Rady na Zjazd Miast Słowiańskich w Pradze. Był również przew. Komitetu Amnestyjnego (przekształconego w Komitet Pomocy Więźniom Politycznych); współzałożycielem i działaczem Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela; założycielem oddziału Zrzeszenia Prawników Socjalistów we Lwowie (wkrótce wszedł do władz tej organizacji), wiceprokuratorem i członkiem Rady Izby Adwokackiej. Podczas II wojny światowej ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie pod przybranym nazwiskiem (Nowakowski), aresztowany zginął w którymś z obozów śmierci.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand