Hernisz (Hernisch) Stanisław (Synaj)

(ok. 1805 Warszawa – 1866 Londyn) – działacz polityczny, uczestnik powstania listopadowego, absolwent Szkoły Rabinów w Warszawie. Pochodził z warszawskiej zamożnej rodziny kupieckiej, opowiadającej się za haskalą i asymilacją kulturowo-obyczajową Żydów. W pierwszych dniach powstania listopadowego starał się o zezwolenie na utworzenie ochotniczego pułku żydowskiego. Komisja Rządowa Wojny projekt przyjęła, ale sprzeciwili mu się zamożni, wpływowi ortodoksi żydowscy, skupieni wokół zarządu gminy żydowskiej. H. wstąpił więc sam do wojska, jako podchorąży w pułku huzarów. Po upadku powstania emigrował do Francji, gdzie podjął działalność publicystyczną i literacką (do jednego z jego wierszy F. Chopin skomponował muzykę), tłumaczył też na język francuski dzieła polskie. Pośredniczył w kontaktach polskiej i żydowskiej emigracji; protestował na łamach czasopisma przeciwko antyżydowskiej kampanii, prowadzonej w pewnych kręgach emigracji polskiej. Po kilku latach wyjechał do Stanów Zjednoczonych i wstąpił do służby dyplomatycznej. Zmarł w Londynie, w drodze do Pekinu, gdzie – znając język chiński – miał podjąć pracę w przedstawicielstwie rządu Stanów Zjednoczonych.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem