Hermelin Natan (1875 Lwów - 1941 tamże)

doktor praw, adwokat, skrzypek, dyrygent, popularyzator muzyki; ojciec Artura H. Działał we Lwowie, gdzie prowadził amatorską Żydowską Orkiestrę Symfoniczną Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, a później Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie (1919–1927). Zmarł śmiercią samobójczą. 

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand