Hermelin Artur (1901 Przemyśl - 1943 Lwów)

pianista, solista i akompaniator, pedagog; syn Natana H. Był absolwentem konserwatorium w Wiedniu. Studiował też we Lwowie i w Paryżu. Od 1932 był profesorem w konserwatorium lwowskim. Występował w filharmoniach polskich i wielu krajów Europy i Ameryki Północnej i Południowej. Zginął w obozie janowskim we Lwowie. MF

Autorzy hasła:

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand