Herman Dawid

(1876 Warszawa – 1937) – wybitny reżyser scen żydowskich. Był związany z kręgiem literackim, skupionym wokół I.L. Pereca. W 1903 założył trupę teatralną w Warszawie, która wystawiała dramaty Pereca oraz sztuki klasyków żydowskich – Szaloma Alejchema, D. Pinskiego i Sz. An-Skiego. W 1908, w czasie pobytu w Wiedniu, wystawił w wersji niemieckojęzycznej dwa dramaty Pinskiego Rodzina Cwi i Izaak Szeftel. Następnie współpracował z działającą wówczas w Polsce trupą P. Hirschbeina oraz z Perecem w dziele tworzenia szkoły dramatycznej. W Warszawie założył Koło Miłośników Teatru Żydowskiego. Później był wykładowcą żydowskiej Szkoły Sztuki Dramatycznej w Warszawie (por. Weichert Michał). Najwybitniejsze jego dokonania wiążą się ze współpracą z Trupą Wileńską, której przez pewien czas był dyrektorem. W okresie pierwszej formacji tego zespołu, do legendy sceny żydowskiej w Polsce przeszło przedstawienie Dybuka An-Skiego w reżyserii H., grane 300 razy w Warszawie (teatr Elizeum), a potem na wielu scenach prowincjonalnych Europy i Stanów Zjednoczonych. Druga formacja Trupy Wileńskiej święciła triumfy Nocą na starym rynku Pereca, w inscenizacji H. Był on także współtwórcą pierwszego żydowskiego „teatru miniatur” Azazel, powstałego pod wpływem powodzenia polskich scen rewiowo-literackich w 1925, przy współpracy H. Berlewiego i H. Kona oraz grupy absolwentów żydowskiej szkoły dramatycznej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand