Herman (Hermanowski, Hermanowicz) Adam

(1835 Warszawa – 1893 tamże) – muzyk-wiolonczelista. Początków gry na wiolonczeli uczył się u ojca, Adama H., profesora konserwatorium, wiolonczelisty w Teatrze Wielkim. Jako czternastoletni chłopiec, H. koncertował już w kraju i za granicą. W 1852 wyjechał na studia do Brukseli, gdzie za swe osiągnięcia otrzymał złoty medal Konserwatorium. Po powrocie do kraju w 1855, występował publicznie z koncertami w Królestwie Polskim i w Rosji. W 1860 wyjechał do Petersburga i podjął pracę w tamtejszej operze. Do Warszawy powrócił w 1867; od 1872 nie występował już publicznie. Ostatnie 20 lat przeżył w ubóstwie i osamotnieniu. Pod koniec 1880 podjął pracę w klasie wiolonczelowej Instytutu Ociemniałych, a potem – w szkole Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Zmarł na gruźlicę. Pochowany został na cmentarzu żydowskim w Warszawie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem