Henocha Księga

(hebr. Chanoch) – tytuł serii apokryficznych dzieł literackich (apokryfy i pseudoepigrafy) o charakterze apokaliptycznym, związanych z postacią Henocha. Niewątpliwie wywarły one wpływ na inne apokryfy (Księga Jubileuszy, Testamenty dwunastu patriarchów, Apokalipsa Abrahama, Testament Mojżesza i inne). 1. H.K. etiopska jest znakomitym przykładem mesjanizmu żydowskiego z okresu Drugiej Świątyni (por. Mesjasz). Oryginał został spisany w języku hebrajskim lub aramejskim, jednak zachował się w całości jedynie w języku etiopskim; znane są nadto fragmenty tej księgi w języku greckim oraz, odnalezione w Qumran, fragmenty aramejskie. Stanowi ona kompilację rozmaitych legend i wizji. Zawiera opowieść o Henochu, który wędrując przez wszechświat, ogląda Gan Eden i Gehennę, słońce i gwiazdy. Jego wizje senne przepowiadają potop oraz losy Izraela, aż do czasów machabejskich (II w. p.n.e.; Machabeusze), a także nadejście Sprawiedliwego, zbudowanie nowej Świątyni i Sąd Ostateczny. 2. H.K. hebrajska zachowana (w 12 rękopisach) w Sefer he(j)chalot, zw. Księgą pałaców; znana też pod nazwą Księga rabiego Iszmaela, arcykapłana lub Wyniesienie Metatrona. Została spisana w języku hebrajsko-misznaickim (być może była tłumaczona z języka aramejskiego); nie miała jednego autora, lecz stanowi literacki zbiór opowieści z kilku okresów historycznych (poł. II w. p.n.e. – V/VI w. n.e.), połączonych w całość. Poświęcona jest widzeniu rabiego Iszmaela ben Eliszy (który w niebiosach dowiedział się, że jest Henochem); zawiera również historię świata od jego początków, aż do końca. 3. H.K. słowiańska z X/XI w., o niejasnym pochodzeniu (pojawiały się hipotezy na temat istnienia nieznanej żydowskiej sekty), zachowana jedynie w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (tłumaczona z języka greckiego), wykazująca wpływy doktryny chrześcijańskiej. W dwóch recenzjach opisuje podróż Henocha przez siedem niebios; zawiera też informacje na temat życia jego następców; kończy ją opowieść o narodzinach Melchizedeka. H.K. weszła do kanonu ksiąg świętych tylko w Kościele etiopskim.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem