Heller Szymon

(1920 Łódź – 1943 Warszawa) – działacz młodzieżowej organizacji Ha-Szomer ha-Cair; jeden z przywódców ŻOB-u w getcie warszawskim. Pochodził z rodziny drobnomieszczańskiej. Ukończył gimnazjum Askola. W 1940-1941 w getcie był sekretarzem nielegalnego kibucu szomrów. Na początku 1942 został mianowany komendantem grup bojowych w rejonie ul. Gęsiej. Zginął w pierwszych dniach powstania w getcie warszawskim.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand