Helfand Chaim Jankiel

pseud. Litwak A. (1874-1932) – publicysta, zwolennik Bundu. Studiował w jesziwach litewskich. W 1894 związał się z socjaldemokratami wileńskimi. Był czołową postacią tzw. Komitetu Żargonowego, zajmującego się wydawaniem popularnych edycji książek edukacyjnych i literatury światowej w języku jidysz. Zesłany na Syberię, powrócił z niej w 1904. Działał w Bundzie w Wilnie i w Warszawie (od 1910 członek KC). Znakomity publicysta i mówca, znajdujący drogi porozumienia z prostym ludem, przez co zyskał miano – talmid chacham Bundu (por. chacham). Zwolennik niezależności od socjaldemokracji rosyjskiej oraz przeciwnik doktryny neutralizmu narodowego W. Medema. W 1913 wyjechał do Wiednia; a następnie – w 1915 do Stanów Zjednoczonych. Powrócił do Rosji w czasie rewolucji lipcowej w 1917, stając się przywódcą antybolszewickiej frakcji w Bundzie. W 1921-1926 mieszkał w Polsce, a potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Miał trudności w zaadaptowaniu się za oceanem. Wydawał m.in. socjalistycznym czasopismo „Der Werker”, działał w ruchu socjalistycznego, związkach zawodowych oraz na rzecz szkolnictwa jidyszystycznego.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem