Hejman Mieczysław

(1908 Kalisz – 1943 Warszawa) – działacz komunistyczny; pochodził z mieszczańskiej rodziny żydowskiej, która podczas I wojny światowej znalazła się w Rosji. Stamtąd powrócił do Kalisza, a następnie zamieszkał w Warszawie. Ukończył wyższy kurs radiotechniki przy Wyższej Szkole Technicznej im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. Najpierw wstąpił do komunistycznej organizacji „Pionier”, a w 1925 – do Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Aresztowany w 1928, skazany został na 5 lat więzienia (karę tę skrócono potem o połowę). Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął nielegalną działalność partyjną, jako kierownik okręgowych oddziałów wojskowych KPP. W 1933 został sekretarzem Wydziału Wojskowego KC Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi; w następnym roku wyjechał do Moskwy, by studiować na Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych Zachodu. W 1936 powrócił do Polski; został aresztowany i osadzony w Berezie Kartuskiej, a potem odbywał karę w różnych więzieniach. We wrześniu 1939 przeszedł na stronę sowiecką; pracował w kinematografii białostockiej, zajmując kierownicze stanowiska. Powróciwszy do Warszawy, działał w PPR; kierował działalnością radiostacji, szkolił kadry. Zginął przypadkiem, zatrzymany na warszawskiej ulicy. Jego rodzina zginęła w białostockim getcie.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem