Heilpern (Heilprin) Abraham ben Chaim (Chaimowicz)

(?-1762 Lublin) – senior gminy żydowskiej w Lublinie; od 1732 marszałek ziemstwa lubelskiego; od 1751 kilkakrotnie pełnił funkcję marszałka Sejmu Żydów Korony. Ufundował synagogę w Lublinie, zwaną Parnas Szuł (jidysz; parnas). Był przeciwnikiem rabina J. Emdena, podpisał się pod klątwą (cherem), rzuconą na Emdena w 1751 przez swego syna, Jakuba Chaima Heilperna.

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand