Heftman Josef Chaim

(1888 Brańsk – 1955 Tel Awiw) – poeta i dziennikarz, piszący w językach hebrajskim i jidysz. Publikował w pismach „Ha-Sziloach” i „Ha-Tkufa”. W 1908 wszedł do zespołu redakcyjnego „Ha-Cefiry”. W 1912-1913 redagował czasopismo „Di Jidisze Woch". Był także współpracownikiem gazety „Der Moment". Należał do współorganizatorów ruchu He-Chaluc w Polsce. Był wydawcą jego publikacji. W 1920 wyjechał do Palestyny, gdzie reprezentował He-Chaluc na konwencji Histadrutu, a następnie był sekretarzem Komitetu Narodowego (hebr. Waad Leumi), reprezentującego społeczność żydowską w Palestynie oraz sekretarzem N. Sokołowa w czasie jego pobytu w Palestynie. H. był autorem hymnu trzeciej alij(j)i – Anu nihje ha-riszonim (hebr., Będziemy pierwsi). Do Polski powrócił w 1922. Wznowił wydawanie „Ha-Cefiry”. Działał w Organizacji Syjonistycznej, będąc związanym z jej frakcją Al ha-Miszmar. W 1932 ostatecznie wyemigrował do Palestyny, gdzie początkowo wydawał pismo „Ha-Jom” (hebr., Dzisiaj), a od 1935 – „Ha-Boker” (hebr., Poranek). Był współzałożycielem i przewodniczącym Izraelskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Wybór jego pism ukazał się w 1956.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand