Hebrajskie Studium Dramatyczne w Wilnie

awangardowe studium teatralne, działające w 1927-1933. Było ono wyrazem pragnienia stworzenia artystycznego teatru hebrajskiego, działającego w krajach diaspory. Głównym inicjatorem przedsięwzięcia i późniejszym dyrektorem Studium był dr Dawid Neiger (Najger) – lektor języka hebrajskiego na USB, którego wspierała grupa prywatnych sponsorów. Głównymi wzorcami były teatr Habima oraz Reduta Juliusza Osterwy. Z tej polskiej placówki rekrutowali się artyści, kierujący zespołem Studium, byli to kolejno: Zygmunt Chmielewski, Halina Gallowa i Iwo Gall (po przeniesieniu się Galla do Łucka w 1930 – przeniosło się tam Studium). Po przygotowaniu kilku spektakli zespół H.S.D. w W. zamierzał wyjechać na kilka lat do Palestyny. Fiasko tego przedsięwzięcia prawdopodobnie przyczyniło się do zakończenia działalności tej instytucji.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand