Harzfeld Abraham

(1888 Stawiszcze, Ukraina – 1973 Gedera, Izrael) – działacz syjonistyczny. Studiował w jesziwach w Berdyczowie i Telcu. Następnie osiadł w Wilnie, gdzie związał się z syjon. ruchem socjalistycznym. Aresztowany w 1908 za działalność rewolucyjną, został zesłany na Sybir, skąd zbiegł. W 1914 przybył do Palestyny. Po krótkim okresie pracy w rolnictwie podjął organizację osadnictwa produkcyjnego oraz działał w ruchu socjalistycznym. Wielokrotnie był wybierany do kierownictwa ruchu socjalist. Achdut Awoda (od 1918). W ruchu syjonistycznym reprezentował interesy kibuców, jako członek Komitetu Akcji Syjonistycznej (od 1921) i delegat na Światowe Kongresy Syjonistyczne (od 1921). Odgrywał ważną rolę w organizacji osadnictwa żydowskiego w Palestynie. Po ogłoszeniu niepodległości Izraela reprezentował w Knesecie partię Mapai (1949-1965).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand