„Handełs-Wełt”

(jid., Świat Handlu) — tygodnik w języku jidysz, wydawany w Warszawie w 1928–1937, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy, jako kontynuacja tygodnika „Handełs-Cajtung”; poświęcony był problemom handlu, polityce finansowej świata i kraju. Jego redaktorem był Josef Grawicki (w 1928–1937). „H.-W.” cieszył się popularnością w żydowskich sferach gospodarczych, także wśród drobnych kupców i rzemieślników. Na jego łamach szczególne odzwierciedlenie znalazły wydarzenia w okresie kryzysu gospodarczego. 

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand