„Handełs-Cajtung”

(jid., Gazeta Handlowa) – tygodnik w języku jidysz, wydawany przy dzienniku „Hajnt” w Warszawie w 1924-1927, w nakładzie 10 tys. egzemplarzy. Jego redaktorem był Gerszon Wajsbard. Był to pierwszy periodyk w języku jidysz, poświęcony publicystyce z dziedziny ekonomii i gospodarki państwowej oraz interesom żydowskiego handlu, przemysłu i rzemiosła. Zamieszczał ogłoszenia i reklamy także firm nieżydowskich. Po jego likwidacji, przy tym samym wydawnictwie powołano tygodnik „Handełs-Wełt”.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand