„Handel - Przemysł - Rzemiosło”. Czasopismo tygodniowe dla ochrony interesów i spraw handlu, przemysłu i rękodzieła Wschodniej Małopolski. Organ apolityczny, społeczny i kulturalny

polskojęzyczny tygodnik żydowski, ukazujący się we Lwowie od 5 VI 1926 do 12 IX 1930. Jego redaktor naczelny był J. Belken-Neuman.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand