Han(n)a (Anna)

(hebr. Chan(n)a = obdarzona [napełniona] łaską) – według tradycji biblijnej, matka proroka Samuela, żona Elkany. Jest główną bohaterką opowieści o okolicznościach przyjścia na świat Samuela (1 Sm 1,2–2,21). Przez długi czas, pozostając kobietą bezdzietną, pielgrzymowała co roku do świątyni w Szilo. Uczyniła ślub przed narodzeniem potomka, co wówczas było praktyką rozpowszechnioną (to samo uczyniła matka Samsona), a w późniejszych czasach – zakazaną. Dotrzymując przyrzeczenia, oddała syna kapłanowi Elemu na służbę Panu. Śpiewany przez nią wówczas hymn dziękczynny o zabarwieniu mesjańskim miał być pierwowzorem Magnifikat. W hag(g)adzie H. występuje jako jedna z siedmiu prorokiń. To ona sama, po wielu latach bezdzietności, miała nakłonić męża by poślubił drugą żonę, która potem szydziła z jej bezdzietności. Ona też jest pierwszą, która nazwała Stwórcę „Panem Zastępów” (1 Sm 1,11). Określenia tego miała użyć w skardze, zwróconej do Boga, który stworzył wszystkie Zastępy, a nie dał jej jednego syna; skarga ta została rozwinięta w prośbie: „Do jakiego Zastępu należę? Jeśli do niebieskiego, to nigdy nie umrę; jeśli do śmiertelników, to daj mi możliwość powicia [syna]”.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem