Hammerman Izrael

(1914 Warszawa – 1943 tamże) – pianista, akompaniator, dyrygent; absolwent Konserwatorium Warszawskiego, gdzie studiował w klasach Z. Drzewieckiego i W. Bierdiajewa. Był spokrewniony z E.R. Kamińską i Sz. Pullmanem. W 1939-1941 był dyrygentem Teatru Opery i Baletu we Lwowie. W 1941 znalazł się w getcie warszawskim i prowadził tam ożywioną działalność muzyczną; był m.in. dyrygentem żydowskiej Wielkiej Orkiestry Symfonicznej.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand