Halpern (Heilpern, Heilprin) Jechiel ben Salomon

(ok. 1660 [1665] – ok. 1746 Mińsk) – rabin; wnuk S. Lurii. Piastował funkcję rabina w Głusku, a później w Mińsku (od 1711/1712). Był znakomitym kabalistą i talmudystą, zwalczającym pilpul, co pociągało za sobą konflikty z jego zwolennikami. Jego głównym dziełem, a zarazem jedną z pierwszych historyczno-literackich bibliografii, był Seder ha-dorot (hebr., Porządek pokoleń, Karlsruhe 1769). Jego glosy do Talmudu zostały opublikowane w wydaniu wileńskim tego dzieła z 1880. Większość prac H., w tym responsy, prace kabalistyczne, homiletyczne i halachiczne, nie ukazała się drukiem.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand