Halberstam(m) Szlomo ben Mejer Natan z Bobowej

(1847–1906) – cadyk i rabin; wnuk Chaima ben Arie Lejba H. z Sącza; ojciec Bencjona H. Był rabinem w Bukowsku, Oświęcimiu i Wiśniczu (1880–1894), gdzie utworzył znaną jesziwę. Występował przeciwko świeckiemu nauczaniu. Spotkał się w tej sprawie z cesarzem Franciszkiem Józefem w Bochni w 1889. Ze względu na stan zdrowia, często przebywał w uzdrowiskach w Niemczech, gdzie zmarł. Pochowany został w Bobowej. Jego następcą był syn Bencjon. (Por. dynastia cadyków z Bobowej)

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand