Halberstam(m) Salomon (Szlomo) [Załman] Chaim

akronim SZAZCHAH (SzaZChaH) (1832 Kraków – 1900 Bielsko) – uczony, bibliofil. Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Kształcił się pod kierunkiem ojca, Izaaka H., znakomitego talmudysty. W 1860 przeniósł się do Bielska. Tu z powodzeniem prowadził przedsięwzięcia handlowe, z których zyski obracał na gromadzenie kolekcji książek i rękopisów. Wydał jej katalog pt. Kohelet Szlomo (1890). Korespondował z większością wybitnych przedstawicieli nauki żydowskiej swoich czasów. Był współzałożycielem stowarzyszenia Mekice(j) Nirdamim (hebr., Budzący Uśpionych), którego nakładem ukazała się większość jego prac. Wydał m.in.: nowele talmudyczne średniowiecznego uczonego, Jom Towa, Chid(d)usze(j) ha-ritba (1868); Judy ben Barzilaja Sefer ha-szetarot (1898) i Perusz Sefer Jecira (1885; por. Sefer Jecira). Po śmierci H., rękopisy z jego biblioteki zostały sprzedane Judith Montefiore College (obecnie w Jews College, Londyn), a większość książek, korespondencji i tylko niewielka partia rękopisów trafiła do Jewish Theological Seminary w Nowym Jorku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem