Halberstam(m) Chaim ben Arie Lejb (Lejbusz) z Sącza

zw.od tytułu dzieła – Diwrej Chajim (1793 Tarnogród – 1876 [Nowy] Sącz) – protoplasta dynastii cadyków; ojciec m.in. Jecheskiela Szragi z Sieniawy H.; dziadek Szlomo ben Mejera Natana H. z BobowejArie Lejbusza H. z Tarnowa; pradziadek Bencjona H. Był uczniem J.I. Horowica z Lublina, Naftalego Cwi z Ropczyc i C.H. Eichensteina z Żydaczowa. Studiował razem z Cwi Hirszem z Rymanowa, Sz. Rokeachem z Bełza i I. Friedman(n)em z Różyna. Założył swoją własną jesziwę. Jest autorem komentarzy do Tory pt. Diwre(j) Chajim (hebr., Słowa Chaima, Lwów 1875; Munkacz 1877–1878). W tradycje ezoteryczne, kabalistyczne i chasydzkie wtajemniczał dopiero w końcowym etapie studiów, co sprawiło, że uczyli się u niego nie tylko chasydzi, ale nawet misnagdzi. Swój dwór prowadził skromnie, unikając zbytku i ekstrawagancji. Najbardziej brzemiennym wydarzeniem w jego życiu był spór z Izraelem z Różyna, rezydującym w Sadagórze, który poruszył całą Galicję. Faktycznym powodem starcia były żywione przez obu cadyków roszczenia mesjańskie (H. w pieśniach często dawał wyraz pragnieniu połączenia się z oblubienicą, tj. z Szechiną). Izrael z Różyna krytykował zalecane przez H. łączenie tradycyjnej uczoności z esktatyczną modlitwą, ten zaś zarzucał Izraelowi przepych, jakim się otaczał na swym dworze. Pismo Dow Bera, najmłodszego syna Izraela z Różyna, który porzucił chasydyzm i otwarcie opowiedział się za ideami haskali, dostarczyło mu do tego argumentów. Po wielu miesiącach konflikt wygasł, ale H. pozostał nieprzejednany w swoich poglądach. Miał ośmiu synów (wszyscy byli cadykami), z których najwybitniejszym był wspomniany Jecheskiel Szraga, wydawca wielu pism kabalistycznych. Bardzo wpływowi byli też inni synowie H. – Baruch z Gorlic, Aaron z Sącza. (Zob. też: dynastia cadyków z Bobowej; Friedman(n) Abraham Jaakow z Sadagóry)

Autor hasła: Jan Doktór

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand