Halberstam(m) Bencjon (Ben-Cjon) z Bobowej

zw. Bobowskim Rebem (jid., Bobower Rebe) lub Rebem z Bobowej (1873 [1874] Bukowsko – 1941 okolice Lwowa) – cadyk; jedyny syn Szlomy ben Mejera Natana H. z Bobowej. Zgodnie z rodzinną tradycją, otrzymał staranne wykształcenie rabiniczne. Łączył je z przywiązaniem do wątku radosnej wiary w duchowości chasydzkiej. Już w młodości zaczął układać melodie do pieśni, do których motywy czerpał m.in. z folkloru, idąc za przykładem N.C. Horowica z Ropczyc i Eliezera z Dzikowa. W 1906 odziedziczył po ojcu godność cadyka; wkrótce założył w Bobowej jesziwę. Okres I wojny światowej spędził w Wiedniu, goszcząc w domu cadyka z Sadagóry, a następnie w Marienbadzie. W 1919 powrócił do Polski i – po krótkim pobycie w Krakowie – znów zamieszkał w Bobowej. Założył jesziwę Ec Chajim (hebr., Drzewo Chaima), nazwaną tak ku czci jego pradziadka (por. dynastia cadyków z Bobowej). Z czasem, na terenie byłej Galicji powstało 46 podobnych placówek. Pomocą w ich utrzymaniu, a zwłaszcza jej studentom, służyła organizacja Tomche(j) Orajta (hebr.-aram., Podtrzymujący [Wspierający] Torę; Pomoc Uczącym [się] Tory). Bobowa stała się centrum życia chasydów, będących zwolennikami H. Cadyk włączał się do działalności gminnej, występował też z mowami patriotycznymi, w których nakazywał modlić się za Polskę i ludzi rządzących nią (1928). Był czynny w organizowaniu protestu przeciw ograniczeniom uboju rytualnego w Polsce (1936) oraz w pomocy Żydom wydalonym z Niemiec (1938-1939; obóz przejściowy w Zbąszyniu). Był zwolennikiem tradycyjnego nauczania i wychowania. Występował przeciwko wprowadzaniu języka hebrajskiego do szkół oraz powołaniu UH w Jerozolimie. Na początku II wojny światowej wyjechał do Tarnowa, a stamtąd do Lwowa. W jego okolicach, latem 1941, został zamordowany razem z najbliższą rodziną (z najmłodszym synem Mosze Aaronem i trzema zięciami) oraz z ulubionym uczniem, Awigdorem Brinerem; drugi z synów – Chaim Jehoszua, został wywieziony na Syberię, gdzie zmarł. Ocalał jedynie syn Szlomo H., który został kolejnym Rebem z Bobowej. Zbiór komentarzy H. do Pięcioksięgu został wydany przez tegoż syna pt. Kduszat Cij(j)on (hebr., Świętość Syjonu, t. 1, Brooklyn 1967; t. 2, Nowy Jork 1978).

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem