„Hajnt”

(jid., Dziś, Dzisiaj) – dziennik wydawany w języku jidisz w Warszawie od 22 I 1908 do 22 IX 1939, określający się jako „narodowy, niezależny”, o zabarwieniu syjonistycznym, założony przez S.J. Jackana, redagowany przez A. Goldberga, J. Heszela Gottlieba, Chaima i Noacha Finkelsteinów i innych. Był kontynuacją gazety „Jidiszes Togbłat” (jid., Dziennik Żydowski), założonej przez Jackana w maju 1906. „H”. uważany był za najpoważniejszy organ mieszczaństwa żydowskiego w Polsce, wydawał także mutacje prowincjonalne oraz mutację dla Palestyny i kilkunastu krajów Europy. Współpracowali z nim najwybitniejsi żydowscy politycy, publicyści i pisarze. Wydawany był przez Spółdzielnię Wydawniczą „Alt-Naj”, w nakładzie 40–50 tys. egzemplarzy, a jego zespół nazywano – od adresu drukarni i redakcji – „Chłodna 8”. „H.” reprezentował interesy żydowskie warstw średnich i – jak określali jego współpracownicy – „zajmował liberalne, progresywne i demokratyczne stanowisko”. Duży wpływ na charakter gazety miał wybitny działacz syjon., I. Grünbaum. Dziennik prowadził stałe, cotygodniowe działy, m.in.: „Handel – Rzemiosło – Praca”, „Ze świata książki”, „Z prasy polskiej”, a także dział sportu i kolumnę humoru. Przy „H.” ukazywało się ok. 20 periodyków; m.in. w j. jid. „Wełt Szpigel”; od marca 1924 do maja 1927 – tyg. „Handełs-Cajtung”, który osiągnął nakład 10 tys. egzemplarzy, a potem (od lutego 1928 do 1939) „Handełs-Wełt”; pismo w języku hebrajskim „Ba-Derech” (W drodze; 1932–1937); „Ha-Boker”; popołudniówka „Hajntige Najes” (1928–1939); polskojęzyczna „Opinia” (1933–1936) oraz „Nowa Palestyna”.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand