Hager Izrael z Wyżnicy

zw. Miłością Izraela (hebr. Ahawat Israel) (1860-1936 [1937]) – cadyk, rabin. Urząd rabina sprawował od 1885. W Wyżnicy na Bukowinie, gdzie osiadł, utworzył jesziwę Be(j)t Israel (hebr., Dom Izraela). W czasie I wojny światowej przebywał w Kutach i Grosswardein. Po wojnie powrócił do Wyżnicy. Cieszył się wyjątkową sławą wśród chasydów. W 1949 jego zwłoki zostały przeniesione na cmentarz w Bnej Brak w Izraelu.

Autor hasła: Michał Galas

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand