Hagar

(hebr.); Agar – według tradycji biblijnej (Rdz 16,1), egipska niewolnica Sary, nałożnica Abrahama, która urodziła mu syna, Izmaela; oddalona z kręgu rodziny po tym, jak Sara urodziła Izaaka. Na pustyni H. została cudownie ocalona wraz z dzieckiem. Według hag(g)ady, H. była córką faraona; po śmierci Sary powróciła do Abrahama, który poślubił ją pod imieniem Ketura. W tradycji islamskiej uważana jest za matkę dwunastu plemion izmaelickich (Izmael). (Zob. też Madianici)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand