Habakuka Księga

(hebr. Chawak(k)uk) – krótka, licząca zaledwie trzy rozdziały (56 wersów) biblijna księga; w kanonie Biblii Hebrajskiej ósma w dziale Prorocy Mniejsi (Prorockie Księgi); pochodzi z końca VII w. p.n.e. i jest przypisywana prorokowi Habakukowi. Autor w dwóch lamentacjach skarży się w niej na przemoc zagrażających Izraelowi najeźdźców asyryjskich i chaldejskich, przytacza dwie odpowiedzi Boga na swe skargi. Księga zawiera też pięciokrotne biadanie Habakuka na bezbożnych gnębicieli oraz wizje epifanii Pana. Zawarte w H.K. słowa: „sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (2,4), określane są przez mężów uczonych w Prawie, jako istota judaizmu. Pośród zwojów odnalezionych w Qumran znajduje się komentarz (midrasz) do H.K., w którym wspominani w księdze Chaldejczycy utożsamiani są z Rzymianami.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand