Ha-Szomer ha-Leumi

(hebr., Strażnik Narodowy) – młodzieżowa organizacja syjonistyczna, utworzona na terenie zaboru rosyjskiego; w okresie międzywojennym związana z ogólnymi syjonistami. Latem 1932 połączyła się z organizacją Ha-Noar ha-Iwri z byłego zaboru austriackiego, tworząc Zjednoczenie Młodzieży Syjonistycznej „Ha-Noar ha-Cij(j)oni” (Noar-Syjoni). Była to próba stworzenia przeciwwagi dla wpływów lewicowych młodzieżowych organizacji skautowych. Na gruncie międzynarodowym była to część ogólnosyjonistycznego ruchu młodzieżowego, na który składały się: Ha-Sz. ha-L. i Hercelij(j)a, w dawnym zaborze rosyjskim; oraz Ahawa (hebr., Miłość) i Agudat ha-Noar ha-Iwri „Akiba” w Galicji. W 1932 na zjeździe w Bistri doszło do ich połączenia i utworzenia organizacji Noar Syjoni. W Ha-Sz. ha-L. sprzeciwiano się lansowaniu ideologii socjalistycznej (szczególnie teorii klasowej). W swojej działalności edukacyjnej organizacja opierała się na założeniu, że naród stanowi naturalną, organiczną całość. Ideowo Ha-Sz. ha-L. czuła się bliska organizacji Ceirej Syjon.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand