Ha-Szachar - Przedświt

najstarszy w Galicji syjonistyczny związek studentów żydowskich, założony w 1898 w Krakowie. Jego pierwszym prezesem był Henryk Goldwasser. Związek działał dzięki poparciu Fundacji barona Maurycego Hirscha dla Popierania Szkolnictwa Ludowego w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim i w Księstwie Bukowiny oraz austriackiej filii Alliance Israélite Universelle; wydawał miesięcznik polsko-hebrajski „Ha-Szachar” (2). (Por. też syjonizm na ziemiach polskich)

Autor hasła: Andrzej Żbikowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand