„Ha-Szachar”

(hebr., Jutrznia) – 1. miesięcznik o charakterze „narodowym”, wydawany w Wiedniu w języku hebrajskim, pod red. P. Smolenskina (1868-1885), a po jego śmierci – przez jego brata, Leona (do pocz. 1886). Wychodził nieregularnie z powodu złej sytuacji finansowej; w ciągu 17 lat istnienia pisma ukazało się 12 jego tomów i 144 numery. Kolportowany był na ziemiach polskich. Z powodu trudności finansowych, mimo ofiarności sponsorów, ukazywał się nieregularnie. Wspierał idee haskali, zwalczał chasydyzm i jego przywódców; w latach 80. XIX w. lansował idee palestynofilstwa (ruch Chibat Syjon). W obszernym dziale literackim Smolenskin ogłosił sześć swoich powieści, a także utwory M.D. Brandstaedtera i L. Gordona. Pismo odegrało dużą rolę w rozwoju żydowskiej kultury wśród Żydów Europy Wschodniej. (Zob. też Ha-Szachar – Przedświt); 2. miesięcznik polsko-hebrajski, wydawany przez najstarszy w Galicji syjononistyczny związek studentów żydowskich Ha-Szachar – Przedświt, założony w 1898 w Krakowie. Pismo ukazywało się od marca 1905 do marca/kwietnia 1906; 3. nazwę Ha-Szachar nosiły też liczne syjonistyczne organizacje młodzieżowe, tworzone później zarówno w Polsce, jak i na świecie (m.in. w Ameryce).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand