„Ha-Neszer”

(hebr., Orzeł) – 1. periodyk w języku hebrajskim, w jaki z czasem przekształcił się dział naukowy pisma „Ha-Mewas(s)er”; ukazywał się we Lwowie, w 1864-1872; poświęcony był zagadnieniom judaizmu i publikacjom historycznym; 2.Ha-Neszer”. Organ Żydowskiej Młodzieży Narodowej – miesięcznik wydawany w j. pol., od kwietnia 1935 (nr 1) do listopada 1935 (nr 5) przez Komendę Okręgową Betaru dla Małopolski Wschodniej; pierwszy numer ukazał się w Warszawie, następne – we Lwowie.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand