„Ha-Micpe”

(hebr., Obserwator) — tygodnik wydawany w języku hebrajskim, ukazujący się nieregularnie w Krakowie w 1904–1922, poświęcony sprawom politycznym i działalności organizacji religijnych; organ Mizrachi. Prowadził obszerny dział literacki; wydawcą i redaktorem odpowiedzialnym pisma był Sz.M. Lazar. Nieudaną próbę wydawania miesięcznika o tym samym tytule na pocz. Lat 80. XIX w. podjął też A. Cederbaum

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand