„Ha-Mewas(s)er”

(hebr., Herold, Zwiastun) – 1. tygodnik wydawany we Lwowie w języku hebrajskim, w 1860-1870, pod red. J. Kohena-Cedeka. Były w nim trzy działy: wiadomości polityczne i żydowskie; artykuły naukowe; zarządzenia, wiadomości handlowe i giełdowe (te ostatnie także w języku niemieckim, pisanym przy użyciu hebrajskiej czcionki). Przez pewien czas (w 1861) ukazywał się dwa razy w tygodniu. Z czasem dział nauk. wyodrębnił się i wydawany był jako periodyk pt. „Ha-Neszer” (1864-1872). Pod względem ideowym, „Ha-M.” miał kierunek nieokreślony, a w literaturze hebrajskiej – nikły dorobek; 2. dziennik wydawany w języku hebrajskim w 1910 w Konstantynopolu, z udziałem syjonistów – N. Sokołowa i W. Żabotyńskiego. Pismo miało na celu propagowanie syjonizmu wśród Żydów sefardyjskich.

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand