„Ha-Melic”

(hebr., Orędownik, Mówca) – tygodnik, a od 1886 dziennik, wydawany w języku hebrajskim w Odessie (od 1871 w Petersburgu), w 1860-1904, przez A. Cederbauma i I.A. Goldbauma, kolportowany na ziemiach polskich. Po śmierci Cederbauma (1893), jego wydawanie zostało na jakiś czas zawieszone, po czym przejął je Leon Rabinowicz. W założeniu pismo miało „pośredniczyć między władzami a Żydami, między oświatą a wiarą”, a także uczestniczyć w podnoszeniu świeckiego wykształcenia Żydów. Mimo nieokreślonych tendencji politycznych, „Ha-M.” początkowo uważany za postępowy, z biegiem lat zaczął być postrzegany jako pismo konserwatywne. Na jego łamach publikowali autorzy z ziem polskich i z różnych żydowskich środowisk europejskich. Wiele miejsca zajmowały w nim sprawy judaizmu i życia religijnego o tendencjach reformatorskich. W rozwoju piśmiennictwa hebrajskiego „Ha-M.” odegrał znaczącą rolę. (Por. też „Jidiszes Fołksbłat, Dos”)

Autor hasła: Marian Fuks

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem